PROGRAM FOR TENNISSÆSONEN 2019

Lørdag 4.5.2019 kl. 13 – 16 TENNISSPORTENS DAG/STANDERHEJSNING/SÆSONÅBNING:
Velkommen til og tilmelding til sæsonen 2019, introduktion til nye
medlemmer, Bestyrelsen orienterer om sæsonen 2019, vi hyggespiller, grillen
tændes og bolde kan købes.
Vel mødt til alle nye som gamle medlemmer i alle aldre!


Lørdag 11.5.2019 kl. 9.30-13:FAMILIETENNISDAG SAMMEN MED DGI-TENNISINSTRUKTØR:

Starter med fælles morgenmad. Tennis spil og leg med DGI tennisinstruktør-
separat for børn (uanset alder) og voksne. Slutter med grillhygge til frokost.
Pris: kr. 50,00 for medlemmer/kr. 75,00 for ikke medlemmer


Lørdag 25.5.2019 kl. 9.30-13:FAMILIETENNISDAG SAMMEN MED DGI-TENNISINSTRUKTØR:

Starter med fælles morgenmad. Tennis spil og leg med DGI tennisinstruktør-
separat for børn (uanset alder) og voksne. Slutter med grillhygge til frokost.
Pris: kr. 50,00 for medlmmer/kr. 75,00 for ikke medlemmer.

FAMILIE OG BØRNETRÆNING
Fredage kl. 15.30-16.30
Start Fredag d. 10.5. kl. 15.30-16.30 – der holdes træningspause i skolernes
sommerferie. Der spilles ikke, hvis det regner.
SENIORFREDAGE: SENIORSPIL OG INTRODUKTION:
Fredage kl. 16.30-18.00
Start fredag d. 10.5. Der spilles ikke, hvis det regner.

Lørdag 21.9.2019 kl.9.30-13: HYGGE KLUBMESTERSKABER

KONTINGENT: Ungdomsspillere u. 18 år kr. 400,00
Seniorspillere kr. 700,00
Ægtepar kr. 1.100,00
Husstandskontingent (2voksne, 2 børn) kr. 1.300,00
Pensionister kr. 500,00

Kontingent skal indbetales SENEST D. 15. maj på reg.nr: 7160, kontonr.: 1812721. Husk at navne og
alder på samtlige medlemmer skal fremgå af indbetalingen.

Nøgledepositum Voksne kr. 100,-
Ungdom kr. 50,-

Gæstespillere: kr. 50,-/person/time – ved betaling kontakt: Jørgen 22887163 eller Jeppe

51891667.

Type your text here

STEMNINGSBILLEDER FRA VORES 30 ÅRS JUBILÆUM

Vores formand Rita byder velkommen til vores jubilæum

Kendisser indfinder sig.

Kendisserne indfinder sig, stor tak til Henrik Tømrer Pedersen og Chris Christoffersen

Masser af aktivitet på banerne

Som altid, pølser til de sultne tennisspillere

Kommende tennisstjerner i alle aldre

Flotte præmier, blandt andet til byens hårdeste serv

 

Tennisklubbens historie (1):

 

Hu hej hvor det går

 

Det er ildsjæle, der skaber byens liv. Som i dette efterår, hvor netop ildsjæle opildnede byens vilje til at ville bevare Birkebo og skolen. Efter de vellykkede initiativer lokalt og over for byrådet fulgte endnu et, BIF’s planer for et aktivt friluftmiljø omkring søen.

 

Så hu hej hvor det går! Som det gjorde i 80’erne, hvor byen tilsvarende tog sagen i egen hånd og skabte de kreative rammer, sportslivet bygger på i dag.

 

Eftertiden kalder årtiet “fattigfirserne”, selv om det tværtimod var en produktiv, men bestemt også økonomisk set ret ubekymret periode.

 

Vokseværk i Bryrup

Bryrup tog del i festen. Byudviklingen kravlede op over Bakken, hvor tilflyttere måtte acceptere tidens vilkår for huskøb: Kreditforeningslån med en årlig rente på 18 til 20%.

 

Byens sportsforening havde de helt store sko på. Ny sportshal, nyt stadion, nyt klubhus og - i denne sammenhæng ikke mindst – et nyt tennisanlæg!

 

“BIF vil ikke kunne fylde en hal i aftentimerne” forsøgte byrådet sig, da det skulle begrunde, at kommunen kun ville bygge en halv hal. Det fik byen på barrikaderne, de ekstra penge blev rejst, og Bryrup fik sin HELE hal. Og så kan det nok være, at indendørssporten eksploderede. Fra 1981 og de næste mange år satte BIF sig på tronen i midtjysk håndbold- og badminton-regi.

 

Samtidig voksede fodbolden ud af det gamle stadion ved søen, og i 1983 havde Them kommune efter et langt tilløb et nyt stadion klar ved Ll. Bryrupgård, mens klubbens frivillige selv tog sig af at bygge klubhuset.

 

Og så kom der lige et tennisanlæg…

I 1986 savnede BIF derfor overordnet set kun 2 ting:

 

  1. et klublokale til medlemssammenkomster på 1. salen i det nye klubhus
  2. og (eventuelt) tennisbaner (som Them havde fået det året før)!

 

Problemet var, at BIF’s kasse var tom som i TOM.

 

Men en vinterdag i februar 1986 fødtes den tanke, hvad nu hvis …:

 

  • BIF lånte penge med pant i det gamle stadion ved søen og anlagde tennisbaner
  • som blev udlejet til Bryrup Tennisklub (skulle stiftes!) for en leje, der modsvarede lånets årlige terminsydelse?
  • Kunne BIF så pulje Them kommunes (forventede) anlægstilskud (til tennisbaner) og et (forventet) klublokaletilskud - til indretningen af klublokalet??

 

Med andre ord: Både klublokale og tennisanlæg – reelt uden at belaste klubkasse?

 

 

Planen lykkedes

Uden penge i klubkassen vovede Bryrup Idrætsforening i 1986-87 at igangsætte anlægsbyggerier for ca. ½ mio. kr. Planen lykkedes og gav Bryrup Tennisklub en succesfuld start:

 

 

Planen lykkedes

Uden penge i klubkassen vovede Bryrup Idrætsforening i 1986-87 at igangsætte anlægsbyggerier for ca. ½ mio. kr. Planen lykkedes og gav Bryrup Tennisklub en succesfuld start:

 

 

 

Tennisklubbens historie (2)

 

Nystartet med 155 medlemmer

BIF måtte vente til hen i 1987, før klubben havde vished for, at planen i store træk faldt i hak. Da var Bryrup Tennisklub allerede i gang med sin anden, succesfulde sæson!

 

Blot 5 måneder efter, at tanken var født den februardag i ’86, blev tennisbanerne indviet den 28. juni. Den nystartede tennisklub mønstrede allerede da 111 seniorer og 44 ungdomsspillere. Ja, så overvældende var interessen, at klubben fra start måtte lave tidsreservation af baner, så alle kunne komme til!

 

På sin stiftende generalforsamling i maj 1986 havde klubben valgt sin første bestyrelse: Ole Knokgård, Ib Ahnfeldt-Mollerup, Erik Sørensen, Vibeke Bloch, Jens Krarup, Anders Tyrrestrup og Karl Johan Juul.

 

Og der blev gået til arbejdet med stor iver. Klubben fik hurtigt uddannet egne trænere, og effekten udeblev ikke. Hele syv seniorhold var tilmeldt turneringer, men især juniorafdelingen udviklede sig imponerende og nåede et par år senere semifinalen ved Jyske Mesterskaber i A-rækken for U16.

 

Hygge samvær motion

Den første ordinære generalforsamling i februar ‘87 konkluderede, at startåret havde nået målet at sikre tennis på motionsplan med plads til alle gennem hygge- og juniorturneringer, klubmesterskab, udfordringskampe, mødeaftener med film og foredrag og mini-tennis i hallen som optakt til udesæsonen.

 

Samme mantra driver klubben i dag, omend klublivet nu er anderledes “stille, men godt”. Reglerne for tidsbestilling er fortsat gældende, men næppe nødvendige. Som dansk tennis generelt har også Bryrup Tennisklub oplevet vigende medlemstal. Ved generalforsamlingen i marts i år var 37 seniorer og 6 juniorer på medlemslisten.

 

Det var dog en oplysning, som vakte generalforsamlingens begejstring, for den markerede en stigning på 13% i medlemstallet takket være en aktiv indsats for bl.a. holdtræning, tenniscamp og forårs-skumtennis i hallen m.m.

 

Aktiviteter som selvfølgelig gentages her i jubilæumssæsonen 2016.

Tennisklubbens historie (3):

 

Sund økonomi

Forud for Tennisklubbens overtagelse i ’86 af velanlagte baner, var eksperter taget med på råd. Særlig ét velmenende råd har heldigvis vist sig overflødigt, men har til gengæld været med til at sikre klubben en sund økonomi gennem alle årene.

 

Rådet var, at klubben hurtigt skulle sikre sig en økonomisk ballast, så den kunne klare en renovering af banerne. For et sådant behov, hed det, ville utvivlsomt komme inden for en kortere årrække!

 

Klubben kom da også økonomisk flyvende fra start. Et medlemstal på det højeste på 168 gav mulighed for - trods startinvesteringer - at konsolidere formuen omkring 70.000 kr. i løbet af de første sæsoner.

 

Nu 30 år efter kan klubben konstatere, at banerenoveringen - endnu - ikke har været nødvendig. Æren for det tilfalder klubbens mange banepassere, der gennem årene frivilligt og nidkært har lagt kræfter i en kærlig banepleje og en grundig årlig udskiftning af grusbelægningen.

 

Herre i eget hus

Dét sammen med en fremsynet beslutning fra midten af 00’erne gør, at Bryrup Tennisklub her i jubilæumsåret står stærkere end nogensinde. Medlemstallet ufortalt!

 

Den daværende bestyrelse forudså nemlig, at en fortsat dyr ”husleje” sammen med et vigende medlemstal ville æde klubformuen op. Og på sigt lukke klubben! Beslutningen var nærliggende, men alligevel modig: Kassen blev tømt og indfriede sammen med et banklån det kreditforeningslån, som baneanlægget stadig byggede på tilbage fra 1986.

 

Resultatet var forventet, og for første gang lyste klubbens egenkapital kraftigt rødt. Modsat har den sparede husleje lysnet udsigterne hvert af de efterfølgende år, så klubben allerede i dag er økonomisk forankret på linje med de bedste år.

 

Præcis det aflæstes i årsregnskabet på generalforsamlingen i marts ’16. Trods en væsentlig mindre omsætning end i de glade startår sluttede sæsonen 2015 med en overskudsgrad på næsten 50%. Manøvren i 00’erne har fremtidssikret klubben, banklånet er indfriet, og formuen reetableret på tidligere niveau.

 

Tennisklubbens historie – jubilæet (4):

 

Det skal fejres

Velkonsolideret, medlemsfremgang og med et nyt klubhus, som Silkeborg kommune i 2014 stillede til rådighed for søområdets brugere, sætter Tennisklubben i strålende jubilæumshumør. Så klublivet længe leve, lyder det, når Bryrup Tennisklub kalder til jubilæumsfestlighed.

 

Det markeres på tennisbanerne den 18. juni 2016, hvor klubben inviterer byen og alle interesserede i øvrigt til markeringen af de første 30 år.

 

Det bliver en dag, hvor forsommer-solen ganske bestemt vil stråle om kap med munter latter, smashes, showkampe og rygende grill.

 

Programmet for dagen er offentliggjort i en husstandsomdelt folder – og vil i detaljer fremstå på www.bryruptennisklub.dk

 

I den husstandsomdelte folder vil der desuden være

 

  • tilbud om gratis tennistimer under kyndig instruktion
  • og en konkurrence i tennisviden med gode præmier (svar på alle tennisspørgsmål vil være at finde på tennisbanerne den 18. juni, hvor også konkurrencesvar skal afleveres).

 

Håber vi ses den 18. juni

BRYRUP TENNISKLUB

 

 

++

Billigere end i 1986

Bonusinfo: Tennisklubben tilbyder - takket være sin gode økonomi - medlemskab til pris, der i prisudvikling ligger pænt under det niveau, medlemmerne måtte betale for 30 år siden!

Så lad det komme an på en prøve. Du får altid gratis prøvetimer og instruktion.

++

Bestyrelsen i jubilæumsåret

Rita Jørgensen (formand), Jørgen Hermann, Casper Damholm Johansen, Ulla Kjestrup (sekretær) og nyvalgte Charlotte Liljeberg (kasserer)

++

Klubbens æresmedlemmer

Der er gennem tiderne udnævnt 3 æresmedlemmer for stort og uegennyttigt arbejde for klubben:

Rasmus Nielsen, Trine Pedersen og Jeppe Kamp

++

Formænd gennem 30 år

Følgende har gennem 3 årtier været formænd/-kvinder for Bryrup Tennisklub:

Ole Knokgaard, Hans Erik Hansen, Carsten Pedersen, Vibeke Bloch, Anne Grene, Jens Bloch, Solveig Elisiussen, Jeppe Kamp og Rita Jørgensen

 

 

HUSK KONTIGENTBETALING!

NYT KONTO NR. 7160-1812721

Bedes indetales inden D. 15.5.

 

SENIORTRÆNING

FREDAGE 16.30 til 17.30

 

 30 ÅR

BLIVER VORES KLUB

Dette vil blive markeret så ingen vil være i tvivl om jubilæet.

På gensyn på gruset

 

 

 

    

Vi takker TUBORGFONDET for donationen til vores nye møbler

Find os her